February.23, 2022
JBBL Negative tax list (F.Y. 2077-078)
Learn More
February.01, 2022
Notice to update Mobile Number
Learn More
January.26, 2022
JBBL Dividend Rejection List
Learn More
January.25, 2022
Mr. Hari Chandra Khadka appointed as Chairman of Jyoti Bikash Bank Limited
Learn More
November.29, 2021
List of non‐operative account for 10 years
Learn More
August.01, 2021
Subsidy Loan Customer List for Fiscal year 2077-78
Learn More

News

connectIPS मा खाता link गरी भेरीफाई अन्लाईनबाटै गर्न सकिने
connectIPS को वेव साइट www.connectips.com मा गएर  त्यसमा भएको  “Link Account”  भित्र आफ्नो खाता Link गरिसकेपछी “Self  Account verify ” मा क्लिक गरी खातालाई verify गराउन सक्दछन् । यस प्रकृयामा ग्राहकको विवरण, OTP (One Time Password) र Micro Deposits को आधारमा सुरक्षित रुपमा अन्लाईन verification हुने व्यवस्था  गरिएको छ।  जस अनुसार   connectIPS  सिस्टममा ग्राहाकले आफ्नो  खाता नम्बर, नाम र मोबाइल नम्बर दर्ता गरे पश्चात  उक्त विवरण CBS मा  verification को लागि पठाइने छ ।  उक्त विवरण को आधारमा connectIPS  सिस्टमले प्रथम चरण मा Register मोबाइल मा SMS OTP पठाउने छ र दोश्रो चरणमा  ग्राहाकले   Register गरेको खातामा २ वटा Micro Deposit  Amounts ( रु १ भन्दा सानो  रकम   )  जम्मा गरिदिने छ र सो   रकम Register गरेको खाता Verification purpose को लागि प्रयोग गर्नु पर्ने हुन्छ । अब  OTP र  उक्त रकम  ग्राहाकले सम्बन्धित साखा मा सम्पर्क गरेर , Statement हेरेर वा मोबाईल/ईन्टरनेट बैंकिङ्ग बाट हेरेर connectIPS को सिस्टममा राख्नु पर्ने हुन्छ।  यो Amount  verifiy  भए  पश्चात उक्त Micro Deposit  Amount  सिस्टम ले नै Auto Reversal गर्ने छ र ग्राहक को खाता connectIPS  मा Activate हुने छ।
 
यो सुबिधा मार्फत  Activate भएका खातामा कारोबार  सिमा तल उल्लेखित बमोजीम तय गरिएको छ :
 
  1. प्रति कारोबार रु १ लाख।
  2. प्रति दिन  अधिकतम जम्मा  कारोबार रकम रु एक लाख।
  3. प्रति महिना अधिकतम जम्मा  कारोबार रकम रु दश लाख।
  4. यो सेवा एकल स्वमित्व भएका चल्ती बचत र Overdraft  खाता हरुमा मात्र सुचारु गर्न सकिने छ।  
 
यो सुबिधा मार्फत अन्लाईनबाटै connectIPS मा खाता link गर्ने सुविधाले हालको महामारीले निम्त्याएको लकडाउनको बिषम परिस्थितिमा पनि हाम्रो बैंकका  ग्राहाकले घरमै बसी सहज तरिकाले connectIPS मार्फत आफ्नै बैंक तथा NCHL सदस्य बैंक हरुमा सजिलै  फण्ड ट्रान्सफर लगायतका अन्य भुक्तानी सेवाहरु  घरबाटै  गर्न सकिने भएको छ ।

Quick & Easy Access

Make your banking experience easier, with our app.