May.22, 2024
Invitation of sealed quotation proposal for NFRS
Learn More
May.05, 2024
NOTICE FOR VENDOR LISTING FY 2081/82
Learn More
November.26, 2023
List of non‐operative account for 10 years as on Ashad End 2080
Learn More
September.25, 2023
JBBL Notice Regarding Termination of Internet Banking Service
Learn More
August.30, 2023
Auction Notice Published Date 2080.05.12
Learn More
July.20, 2023
Auction Notice Published Date 2080.04.04
Learn More
July.20, 2023
Auction Notice Published Date 2080.04.04
Learn More
June.14, 2023
Auction Notice Published Date 2080.02.30
Learn More
June.14, 2023
Auction Notice Published Date 2080.02.31
Learn More
May.30, 2023
NOTICE FOR VENDOR LISTING FY 2080/81
Learn More
May.28, 2023
Auction Notice Published Date 2080.02.14
Learn More
May.24, 2023
Vacancy Notice for IT and Card Dept.
Learn More
May.22, 2023
Auction Notice Published Date 2080.02.08
Learn More
May.21, 2023
NBA Sale Notice Published Date 2080.02.07
Learn More
May.21, 2023
Final result of MT for Appointment
Learn More
May.02, 2023
Auction Notice Published Date 2080.01.19
Learn More
April.26, 2023
Auction Notice Published Date 2080.01.13
Learn More
April.25, 2023
Auction Notice Published Date 2080.01.12
Learn More
April.24, 2023
Auction Notice I Published Date 2080.01.11
Learn More
April.21, 2023
Final Result of Junior Assistant-Contract
Learn More
April.20, 2023
Auction Notice I Published Date 2080.01.07
Learn More
April.20, 2023
Auction Notice II Published Date 2080.01.07
Learn More
April.20, 2023
Auction Notice III Published Date 2080.01.07
Learn More
April.13, 2023
Auction Notice Published Date 2079.12.30
Learn More
April.12, 2023
Auction Notice Published Date 2079.12.29
Learn More
April.10, 2023
Auction Notice Published Date 2079.12.10
Learn More
April.10, 2023
Auction Notice Published Date 2079.12.12
Learn More
April.10, 2023
Auction Notice I Published Date 2079.12.13
Learn More
April.10, 2023
Auction Notice II Published Date 2079.12.13
Learn More
April.10, 2023
Auction Notice Published Date 2079.12.16
Learn More
April.10, 2023
Auction Notice Published Date 2079.12.17
Learn More
April.10, 2023
Auction Notice Published Date 2079.12.19
Learn More
April.10, 2023
Auction Notice Published Date 2079.12.20
Learn More
April.10, 2023
Auction Notice Published Date 2079.12.21
Learn More
April.10, 2023
Auction Notice Published Date 2079.12.22
Learn More
April.10, 2023
Auction Notice Published Date 2079.12.23
Learn More
April.10, 2023
Auction Notice Published Date 2079.12.24
Learn More
April.10, 2023
Auction Notice Published Date 2079.12.26
Learn More
April.10, 2023
Auction Notice Published Date 2079.12.27
Learn More
April.10, 2023
JBBL_News Rebuttal Notice
Learn More
March.22, 2023
Auction Notice I Published Date 2079.12.01
Learn More
March.22, 2023
Auction Notice II Published Date 2079.12.01
Learn More
March.13, 2023
Auction Notice I Published Date 2079.11.19
Learn More
March.13, 2023
Auction Notice II Published Date 2079.11.19
Learn More
March.13, 2023
Auction Notice I Published Date 2079.11.23
Learn More
March.13, 2023
Auction Notice II Published Date 2079.11.23
Learn More
March.13, 2023
Auction Notice Published Date 2079.11.26
Learn More
March.13, 2023
Auction Notice Published Date 2079.11.29
Learn More
March.01, 2023
Auction Notice Published Date 2079.11.17
Learn More
February.26, 2023
Detail of customers receiving subsidized credit facilities
Learn More
February.24, 2023
Auction Notice Published Date 2079.11.11
Learn More
February.24, 2023
Auction Notice Published Date 2079.11.12
Learn More
February.22, 2023
Auction Notice Published Date 2079.11.10
Learn More
February.17, 2023
Auction Notice Published Date 2079.11.05
Learn More
February.14, 2023
Auction Notice Published Date 2079.11.02
Learn More
February.12, 2023
Auction Notice Published Date 2079.10.26
Learn More
January.27, 2023
Auction Notice Published Date 2079.10.13
Learn More
January.26, 2023
Auction Notice I Published Date 2079.10.12
Learn More
January.26, 2023
Auction Notice II Published Date 2079.10.12
Learn More
January.26, 2023
Auction Notice III Published Date 2079.10.12
Learn More
January.26, 2023
Auction Notice IV Published Date 2079.10.12
Learn More
January.10, 2023
Auction Notice I Published Date 2079.09.26
Learn More
January.10, 2023
Auction Notice II Published Date 2079.09.26
Learn More
January.09, 2023
Auction Notice I Published Date 2079.09.25
Learn More
January.09, 2023
Auction Notice II Published Date 2079.09.25
Learn More
January.05, 2023
Auction Notice I Published Date 2079.09.21
Learn More
January.05, 2023
Auction Notice II Published Date 2079.09.21
Learn More
January.02, 2023
Auction Notice Published Date 2079.09.18
Learn More
December.28, 2022
Auction Notice I Published Date 2079.09.13
Learn More
December.28, 2022
Auction Notice II Published Date 2079.09.13
Learn More
December.23, 2022
Auction Notice Published Date 2079.09.08
Learn More
December.22, 2022
Auction Notice Published Date 2079.09.07
Learn More
December.11, 2022
Auction Notice Published Date 2079.08.25
Learn More
December.05, 2022
Auction Notice Published Date 2079.08.16
Learn More
November.23, 2022
"Spot the Correct Ball Contest" Terms and Conditions
Learn More
November.18, 2022
Selected Candidates for the post of Management Trainee
Learn More
November.10, 2022
Auction Notice Details
Learn More
November.07, 2022
Selected Candidates for the post of JA (Contract)
Learn More
September.06, 2022
List of Non-operative account since 10 years as on 32/03/2079 B.S(16/07/2022 A.D)
Learn More
February.23, 2022
JBBL Negative tax list (F.Y. 2077-078)
Learn More
February.01, 2022
Notice to update Mobile Number
Learn More
January.26, 2022
JBBL Dividend Rejection List
Learn More
November.29, 2021
List of non‐operative account for 10 years
Learn More
August.01, 2021
Subsidy Loan Customer List for Fiscal year 2077-78
Learn More

Mission and Vision

दूर दृष्टि (VISION)

जोखिम व्यवस्थापन तथा संचालन पद्धतीमा अन्तर्राष्ट्रियरुपमा स्थापित मापदण्डहरुको अवलम्बन गर्दै नागरिक र समाजको  वृहत्तर हित केन्द्रित, आधुनिक एवं सरल विश्वव्यापी बैंकिङ्ग सेवा तथा वित्तीय परामर्श प्रदान गर्ने संस्थाको रुपमा स्थापित हुने ।

To be established as an institution with the larger cause of citizens and society at the center, delivering modern, informed and easy financial services by building upon best practices of risk management and operation system.


ध्येय (MISSION)

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विद्यमान आर्थिक एवं सामाजिक आयामहरु तथा बैंकिंग क्षेत्रसंग सम्बन्धित सूचनाको अन्वेषण र विश्लेषणबाट व्यवसायिक निर्णय गर्ने व्यवस्था निर्माण गर्दै आधुनिक सूचना प्रविधिको उच्चतम परिचालन मार्फत छरिएर रहेको आर्थिक श्रोत तथा साधनलाई उत्पादनशील क्षेत्र तर्फ एकत्रित, कृयाशील र गतिशील बनाउन विश्वसनीय वित्तीय मध्यस्तकर्ताको रुपमा काम गर्दै सेवाग्राही, शेयरधनी, कर्मचारी, समुदाय तथा सरकार लगायतका सरोकारवालाहरुलाई यथोचित प्रतिफल प्रदान गर्ने ।

(यथोचित प्रतिफलः सेवाग्राही – आवश्यकता परिपुर्ति, क्षमता सम्वद्र्धन एवं विस्तार र सम्भाव्यताको दिगो दोहन उन्मुख वित्तिय सेवा तथा सूचना प्रवाह मार्फत उनीहरुको जीवनमा सार्थक परिवर्तन, शेयरधनी – प्रत्येक वर्ष यथोचित लाभांश, समुदाय/आम नागरिक – हाम्रो विकास प्रवद्र्धन कोषमा नियमित वृद्धि गर्दै अधिक भन्दा अधिक नागरिकको उन्नति हुने परियोजनाको पहिचान र कार्यान्वयनमा सहजिकरण, नियमनकारी निकाय – नियमित रुपमा परिस्कृत संस्थागत शासन, विधिको परिशुद्ध अनुपालन तथा अभिनव नीति निर्माणमा योगदान, सरकार – नियमित रुपमा उक्लिंदो कर)

Establishing a system of decision making through extraction and analysis of information related of banking industry, having regard to the economic and social dimensions prevalent in national and international context, ensure that dispersed economic resources and tools are concentrated, mobilized and progressed towards productive sector through optimal use of modern information technology; thus providing equitable return to stakeholders including customers, shareholders, employees, society and the government while acting as a trustworthy financial intermediary.

 

Quick & Easy Access

Make your banking experience easier, with our app.