August.30, 2023
Auction Notice Published Date 2080.05.12
Learn More
July.20, 2023
Auction Notice Published Date 2080.04.04
Learn More
July.20, 2023
Auction Notice Published Date 2080.04.04
Learn More
June.14, 2023
Auction Notice Published Date 2080.02.30
Learn More
June.14, 2023
Auction Notice Published Date 2080.02.31
Learn More
May.30, 2023
NOTICE FOR VENDOR LISTING FY 2080/81
Learn More
May.28, 2023
Auction Notice Published Date 2080.02.14
Learn More
May.24, 2023
Vacancy Notice for IT and Card Dept.
Learn More
May.22, 2023
Auction Notice Published Date 2080.02.08
Learn More
May.21, 2023
NBA Sale Notice Published Date 2080.02.07
Learn More
May.21, 2023
Final result of MT for Appointment
Learn More
May.02, 2023
Auction Notice Published Date 2080.01.19
Learn More
April.26, 2023
Auction Notice Published Date 2080.01.13
Learn More
April.25, 2023
Auction Notice Published Date 2080.01.12
Learn More
April.24, 2023
Auction Notice I Published Date 2080.01.11
Learn More
April.21, 2023
Final Result of Junior Assistant-Contract
Learn More
April.20, 2023
Auction Notice I Published Date 2080.01.07
Learn More
April.20, 2023
Auction Notice II Published Date 2080.01.07
Learn More
April.20, 2023
Auction Notice III Published Date 2080.01.07
Learn More
April.13, 2023
Auction Notice Published Date 2079.12.30
Learn More
April.12, 2023
Auction Notice Published Date 2079.12.29
Learn More
April.10, 2023
Auction Notice Published Date 2079.12.10
Learn More
April.10, 2023
Auction Notice Published Date 2079.12.12
Learn More
April.10, 2023
Auction Notice I Published Date 2079.12.13
Learn More
April.10, 2023
Auction Notice II Published Date 2079.12.13
Learn More
April.10, 2023
Auction Notice Published Date 2079.12.16
Learn More
April.10, 2023
Auction Notice Published Date 2079.12.17
Learn More
April.10, 2023
Auction Notice Published Date 2079.12.19
Learn More
April.10, 2023
Auction Notice Published Date 2079.12.20
Learn More
April.10, 2023
Auction Notice Published Date 2079.12.21
Learn More
April.10, 2023
Auction Notice Published Date 2079.12.22
Learn More
April.10, 2023
Auction Notice Published Date 2079.12.23
Learn More
April.10, 2023
Auction Notice Published Date 2079.12.24
Learn More
April.10, 2023
Auction Notice Published Date 2079.12.26
Learn More
April.10, 2023
Auction Notice Published Date 2079.12.27
Learn More
April.10, 2023
JBBL_News Rebuttal Notice
Learn More
March.22, 2023
Auction Notice I Published Date 2079.12.01
Learn More
March.22, 2023
Auction Notice II Published Date 2079.12.01
Learn More
March.13, 2023
Auction Notice I Published Date 2079.11.19
Learn More
March.13, 2023
Auction Notice II Published Date 2079.11.19
Learn More
March.13, 2023
Auction Notice I Published Date 2079.11.23
Learn More
March.13, 2023
Auction Notice II Published Date 2079.11.23
Learn More
March.13, 2023
Auction Notice Published Date 2079.11.26
Learn More
March.13, 2023
Auction Notice Published Date 2079.11.29
Learn More
March.01, 2023
Auction Notice Published Date 2079.11.17
Learn More
February.26, 2023
Detail of customers receiving subsidized credit facilities
Learn More
February.24, 2023
Auction Notice Published Date 2079.11.11
Learn More
February.24, 2023
Auction Notice Published Date 2079.11.12
Learn More
February.22, 2023
Auction Notice Published Date 2079.11.10
Learn More
February.17, 2023
Auction Notice Published Date 2079.11.05
Learn More
February.14, 2023
Auction Notice Published Date 2079.11.02
Learn More
February.12, 2023
Auction Notice Published Date 2079.10.26
Learn More
January.27, 2023
Auction Notice Published Date 2079.10.13
Learn More
January.26, 2023
Auction Notice I Published Date 2079.10.12
Learn More
January.26, 2023
Auction Notice II Published Date 2079.10.12
Learn More
January.26, 2023
Auction Notice III Published Date 2079.10.12
Learn More
January.26, 2023
Auction Notice IV Published Date 2079.10.12
Learn More
January.10, 2023
Auction Notice I Published Date 2079.09.26
Learn More
January.10, 2023
Auction Notice II Published Date 2079.09.26
Learn More
January.09, 2023
Auction Notice I Published Date 2079.09.25
Learn More
January.09, 2023
Auction Notice II Published Date 2079.09.25
Learn More
January.05, 2023
Auction Notice I Published Date 2079.09.21
Learn More
January.05, 2023
Auction Notice II Published Date 2079.09.21
Learn More
January.02, 2023
Auction Notice Published Date 2079.09.18
Learn More
December.28, 2022
Auction Notice I Published Date 2079.09.13
Learn More
December.28, 2022
Auction Notice II Published Date 2079.09.13
Learn More
December.23, 2022
Auction Notice Published Date 2079.09.08
Learn More
December.22, 2022
Auction Notice Published Date 2079.09.07
Learn More
December.11, 2022
Auction Notice Published Date 2079.08.25
Learn More
December.05, 2022
Auction Notice Published Date 2079.08.16
Learn More
November.23, 2022
"Spot the Correct Ball Contest" Terms and Conditions
Learn More
November.18, 2022
Selected Candidates for the post of Management Trainee
Learn More
November.10, 2022
Auction Notice Details
Learn More
November.07, 2022
Selected Candidates for the post of JA (Contract)
Learn More
September.06, 2022
List of Non-operative account since 10 years as on 32/03/2079 B.S(16/07/2022 A.D)
Learn More
February.23, 2022
JBBL Negative tax list (F.Y. 2077-078)
Learn More
February.01, 2022
Notice to update Mobile Number
Learn More
January.26, 2022
JBBL Dividend Rejection List
Learn More
January.25, 2022
Mr. Hari Chandra Khadka appointed as Chairman of Jyoti Bikash Bank Limited
Learn More
November.29, 2021
List of non‐operative account for 10 years
Learn More
August.01, 2021
Subsidy Loan Customer List for Fiscal year 2077-78
Learn More
Super Smart Savings Account

Super Smart Savings Account

JBBL Cardless Cash Withdrawal

JBBL Cardless Cash Withdrawal

Jyoti Premium Saving

Jyoti Premium Saving

Dollar Card

Dollar Card

Jyoti Smart App

Jyoti Smart App

Jyoti Dampati Bachat Yojana

Jyoti Dampati Bachat Yojana

Pariwartankari Loan.

Pariwartankari Loan.

Jyoti Smart Savings Account

Jyoti Smart Savings Account

Naari Samman Bachat Khata

Naari Samman Bachat Khata

Jyoti Locker

Jyoti Locker

Jyoti Salary Savings Account

Jyoti Salary Savings Account

Jyoti CSR Initiatives

We are committed to building and maintaining a strong relationship between the bank and the society/communicate at large.

शम्सेरगंज स्वास्थ्य चौकी र श्री पशुपति भण्डारेश्वर धार्मिक सेवा समितिलाई ज्योति विकास बैंकको सहयोग

ज्योति विकास बैंकले संस्थ...

Learn More
ज्योति विकास बैंकद्वारा खोटाङ र सिन्धुलीको अस्पताललाई बेबी वार्मर (न्यानो नानी) प्रदान

ज्योति विकास बैंकले संस्थ...

Learn More
ज्योति विकास बैंकद्वारा शिशुवा अस्पताललाई बेबी वार्मर (न्यानो नानी) प्रदान

ज्योति विकास बैंकद्वारा श...

Learn More
नव आदर्श माध्यमिक विद्यालयलाई ज्योति विकास बैंकको सहयोग

ज्योति विकास बैंकले संस्थ...

Learn More
ज्योति विकास बैंकद्वारा देशका विभिन्न ६ अस्पतालहरुलाई बेबी वार्मर प्रदान

ज्योति विकास बैंकले संस्थ...

Learn More
युवा उद्यमशीलता विकासका लागि ज्योति विकास बैंकद्वारा ५ बिजनेस इन्क्युवेसन सेन्टर स्थापनामा सहयोग

ज्योति विकास बैंकले संस्थ...

Learn More
ज्योति विकास बैंकद्वारा प्रदेश नं. १ का ३ अस्पताललाई बेबी वार्मर प्रदान

ज्योति विकास बैंकले संस्थ...

Learn More
उपल्लो डोल्पाको विद्यार्थीहरुको लागि ज्योति विकास बैंकको सहयोग

ज्योति विकास बैंकले उपल्ल...

Learn More
द्वन्द्व पीडित अपांग समाज – नेपाल लाई ज्योति विकास बैंकको सहयोग

ज्योति विकास बैंकले बैंकक...

Learn More
ज्योति विकास बैंकद्वारा देशका ५ विभिन्न अस्पतालहरुलाई बेबी वार्मर (न्यानो नानी) प्रदान

ज्योति विकास बैंकले संस्थ...

Learn More
ज्योति विकास बैंकद्वारा देशका थप ४ विभिन्न अस्पतालहरुलाई बेबी वार्मर (न्यानो नानी) प्रदान

ज्योति विकास बैंकले संस्थ...

Learn More
महानगरीय ट्राफिक प्रहरी प्रभाग कोटेश्वरलाई ज्योति विकास बैंकको सहयोग

ज्योति विकास बैंकले महानग...

Learn More
मातातिर्थ वृद्धाश्रमलाई ज्योति विकास बैंकको सहयोग

ज्योति विकास बैंकले चन्द्...

Learn More
श्री जन नमूना माध्यमिक विद्यालयलाई ज्योति विकास बैंकको सहयोग

ज्योति विकास बैंकद्वारा व...

Learn More
श्री प्रगतिशील माध्यमिक विद्यालयलाई ज्योति विकास बैंकको सहयोग

ज्योति विकास बैंकले विदुर ...

Learn More

JBBL AT A GLANCE

As on Fourth Quarter End 2079/80

Deposit

63,445,741,472

No. of Accounts

More than 0.67 M

Loan

54,258,613,336(NFRS)

NPA

3.89%

No. of ATMs

75

No. of Staffs

900 Plus

No. of Branches

121 Plus 3 Ext. Counter

...

Exchange Rates

100 in

160 Buy

160.15 Sell

1 us

132.45 Buy

133.05 Sell

1 eu

140.63 Buy

142.03 Sell

1 gb

162.28 Buy

163.9 Sell

1 ch

146.49 Buy

147.95 Sell

1 au

85.18 Buy

86.04 Sell

Updated : September 22, 2023 View All Rates

Quick & Easy Access

Make your banking experience easier, with our app.